JULEN KOMMER FRA KARLEBO KRO, VI KALDER DEN KLASSISK JULEANRETNING PÅ BUFFET