DET MED SMÅT OG VILKÅR

VILKÅR/

BØRN

Børn fra 2 til 12 år afregnes med 30 % rabat. Der beregnes ikke couvert pris for børn fra 0 til 2 år. Der kan aftales særlige børnemenuer, hvis det ønskes.

FORBEHOLD

Indtil 5 dage før arrangementet tager vi forbehold for leveringsmulighed af den aftalte menu, da vi får mange af vores råvarer fra mindre lokale producenter. Dette i tilfælde af svigtende tilgang af råvarer, vejrligsproblemer eller uacceptabel kvalitet. Endvidere kan der forekomme ændring af vinårgange. Hvis ikke det aftalte kan leveres vil andet blive tilbudt via andre leverandører.
Prisstigninger: Grundet de voldsomme prisstigninger på råvarer og energi, kan det medføre en merpris på Jeres arrangementet. Ved ændring af pris på arrangementsprisen kommunikerer vi det ud til Jer senest 3 uger før afholdelse.

ERSTATNING:

Gæsten skal selv dække eventuelle omkostninger ved skade på inventar eller stjålne genstande.

RESERVATIONSGEBYR

I forbindelse med bestilling af arrangementet indbetales et reservationsgebyr på 5.000 kr. Dette beløb modregnes selvfølgelig ved endelig afregning.

BETALING

Afregning sker netto kontant med kontanter eller VISA/Dankort efter end arrangement, med mindre andet er aftalt.

DELTAGERANTAL

Ved et aftalt antal minimums deltagere betales altid for dette antal deltagere med mindre andet er aftalt skriftligt. Antallet af deltagere kan reduceres ved skriftlig meddelelse herom til Karlebo Kro senest 8 dage før arrangementets afholdelse.

OMBOOKING

Arrangementet kan ombookes til en ny dato, op til 6 måneder før afholdelse af arrangementet.

Depositummet vil selvfølgelig blive videreført, men der vil blive pålagt et administrationsgebyr på 2500,-

I tilfælde af Force Majeure såsom Covid-situationen, vil et ombookningsgebyr ikke blive opkrævet.

ADGANG

Der er tidligst adgang for værtsparret til lokalerne en halv time før starttidspunkt.

“DET MED SMÅT”

Antallet af deltagere kan reduceres ved skriftlig meddelelse herom til Karlebo Kro senest 8 dage før afholdelse. Aflysning af arrangementet vil faktureres med følgende takster (procent af den samlede bestilling)

– Annullering fra +12  måneder før datoen for arrangementet betales 10%

– Annullering fra 6-12 måneder før datoen for arrangementet betales 25%

– Annullering fra 1-6 måneder før datoen for arrangementet betales 50%

– Annullering fra 0-30 dagen før datoen for arrangementet betales 100%

Skulle Karlebo Kro blive forhindret i at gennemføre arrangementet, vil I selvfølgelig få reservationsgebyr retur.